Cjenik usluga 2017Max
dužina
Godišnji
vez
Godišnji
vez
(charter +10%)
Mjesečni vez
(01.01.-31.05.)
&
(01.09.-31.12.)
Mjesečni vez
u sezoni
(01.06.-31.08)
(+20%)
Dnevni vez
(01.04.-30.06.)
&
(01.09.-31.10.)
Dnevni vez
u sezoni
(01.07.-31.08.)
(+10%)
Dnevni vez
izvan sezone
(01.01.-31.03.)
&
(01.11.-31.12.)
7,00 - - - - - - -
8,00 - - 501 601 44 48 22

9,00

- - 543 652 49 54 25
10,00 - - 586 703 54 59 27
11,00 - - 644 773 57 63 29
12,00 5334 5867 701 841 59 65 30
13,00 6009 6610 743 892 63 69 32
14,00 6545 7200 872 1046 71 78 36
15,00 7236 7960 941 1129 78 86 39
16,00 7927 8720 1042 1250 84 92 42
17,00 8462 9308 1142 1370 90 99 45
18,00 9153 10068 1243 1492 99 109 50
19,00 9962 10958 1343 1612 111 122 56
20,00 10648 11713 1570 1884 127 140 64
21,00 11339 12473 1712 2054 139 153 70
22,00 12013 13214 1927 2312 159 175 80
23,00 12822 14104 2212 2654 181 199 91
24,00 13513 14864 2869 3443 210 231 105
Max
dužina
Godišnji vez Godišnji vez
(charter)
Mjesečni vez
(01.01.-30.04.)
&
(01.10.-31.12.)
Mjesečni vez
(01.05.-30.09.)
(-20%)
Dnevni vez
(01.01.-30.04.)
&
(01.10.-31.12.)
Dnevni vez
(01.05.-30.09.)
(-20%)
Dodatak za zimovanje na kopnu (mjesečno)*
7,00 - - - - - - -
8,00 - - 400 320 41 33 -
9,00 - - 430 344 44 35 -
10,00 - - 501 401 47 38 -
11,00 - - 514 411 49 39 -
12,00 5468 6015 558 446 55 44 107
13,00 6143 6757 586 469 57 46 120
14,00 6684 7352 644 515 64 51 131
15,00 7369 8106 684 547 71 57 145
16,00 8044 8848 714 571 78 62 159
17,00 8731 9604 772 618 84 67 169
18,00 9421 10363 780 624 90 72 183
19,00 10096 11106 829 663 104 83 199
20,00 10921 12013 929 743 112 90 213
21,00 11596 12756 1189 951 127 102 227
22,00 - - - - - - -
23,00 - - - - - - -
24,00 - - - - - - -

*DODATAK ZA ZIMOVANJE NA KOPNU (samo uz Ugovor o godišnjem vezu u moru)
- Mogućnost smještaja na kopnu, sukladno raspoloživosti.
- Usluga dizalice, ležaljki i ostalih popratnih usluga nisu uključene u cijenu dodatka za zimovanje
Max
dužina
Dizanje / spuštanje
plovila
Dizanje i spuštanje
plovila
(unutar 30 dana)
Premještanje unutar
suhog veza
7,00 108 181 54
8,00 148 239 74

9,00

181 296 91
10,00 216 352 108
11,00 262 420 131
12,00 341 522 171
13,00 375 613 188
14,00 409 671 205
15,00 454 750 227
16,00 557 908 279
17,00 603 976 302
18,00 648 1057 324
19,00 739 1249 370
20,00 829 1363 415
21,00 943 1476 472
22,00 - - -
23,00 - - -


Najam ležaljki (SY) dan/mjesec 4€/40€

Najam podmetača (MY) dan/mjesec 3€/30€


Odlaganje opasnog otpada 15€

Kazna za nepropisno odlaganje opasnog otpada 300€


Parking (auto ili trajler) dan 10€

Parking (auto ili trajler) tjedan 50€

Parking (auto ili trajler) mjesec 150€

Parking (auto ili trajler) godina 350€


Pranje rublja 7€

Sušenje rublja 7€


Oštećenje sidrenog konopa 60€

Punjenje tanka vode (do 200 l) 10€

Pražnjenje fekalnog tanka (do 80 l) 10€

Korištenje infrastrukture marine 90€

Smještaj gumenjaka na kopno (do 4m) dan 50€

Najam viljuškara dan 20€


GODIŠNJI VEZ U MORU
 • Vez u moru
 • Korištenje priključka električne energije od 16 A ili 32 A.
 • Korištenje priključka na vodu
 • 24 satni nadzor plovila u marini
 • Korištenje sanitarnih čvorova
 • Pravo na kupnju godišnje parkirne kartice sukladno važećem cjeniku.
 • Jednokratni boravak max. do 10 dana na kopnu (protekom 14,00 sati 10-tog dana naplaćuje se cijena dnevnog veza na kopnu)
 • Usluga je plativa unaprijed sukladno ugovoru.
 • Cijena godišnjeg veza za charter plovila uvećava se za 10 %, s početnom dužinom do 13 m.
MJESEČNI VEZ U MORU
 • Trajanje mjesečnog veza je 30 dana
 • Usluga se plaća unaprijed
 • 24 satni nadzor plovila u marini
 • Korištenje priključka električne energije od 16 A ili 32 A.
 • Korištenje priključka na vodu
 • Korištenje sanitarnih čvorova
 • Pravo na kupnju mjesečne parkirne kartice sukladno važećem cjeniku.
DODATAK ZA ZIMOVANJE NA KOPNU(samo uz Ugovor o godišnjem vezu u moru)
 • Mogućnost smještaja na kopnu, sukladno raspoloživosti
 • Usluga dizalice, ležaljki i ostalih popratnih usluga nisu uključene u cijenu dodatka za zimovanje.
DIZALICA
 • 1 operacija dizalice uključuje dizanje odnosno spuštanje plovila i pranje podvodnog dijela plovila.
 • 2 operacije dizalice uključuju dizanje i spuštanje plovila unutar 30 dana, pranje visokotlačnom pumpom te 3 dana veza na kopnu.
 • Ležaljke / podmetači naplaćuju se odvojeno sukladno cjeniku
 • Akcija – samo za plovila na trajleru
GODIŠNJI VEZ NA KOPNU
 • Mjesto na kopnu
 • Korištenje priključka električne energije od 16 A ili 32 A.
 • Korištenje priključka na vodu
 • Korištenje sanitarnih čvorova
 • Pravo na kupnju godišnje parkirne kartice sukladno važećem cjeniku.
 • 24 satni nadzor plovila u marini
 • Ležaljke / podmetače
 • 7 dana veza u moru tijekom ugovornog razdoblja (protekom 14,00 sati 7-og dana naplaćuje se cijena dnevnog veza u moru).
 • Usluga je plativa unaprijed sukladno ugovoru.
MJESEČNI VEZ NA KOPNU
 • Trajanje mjesečnog veza je 30 dana.
 • Usluga se plaća unaprijed
 • 24 satni nadzor plovila u marini
 • Korištenje priključka električne energije od 16 A ili 32 A.
 • Korištenje priključka na vodu
 • Korištenje sanitarnih čvorova
 • Pravo na kupnju mjesečne parkirne kartice sukladno važećem cjeniku.
DNEVNI VEZ U MORU
 • Obračunski period dnevnog veza vrijedi od dolaska do 14,00 h narednog dana
 • Boravak duži od dva sata, bez noćenja, naplaćuje se kao pola dana veza
 • Korištenje priključka električne energije od 16 A ili 32 A.
 • Korištenje priključka na vodu
 • Korištenje sanitarnih čvorova
DNEVNI VEZ NA KOPNU
 • Korištenje priključka električne energije od 16 A ili 32 A.
 • Korištenje priključka na vodu
 • Korištenje sanitarnih čvorova
 • * Cijene vezova i smještaja za katamarane se uvećavaju 100%.
var timeOut; function scrollToTop() { if (document.body.scrollTop!=0 || document.documentElement.scrollTop!=0){ window.scrollBy(0,-50); timeOut=setTimeout('scrollToTop()',10); } else clearTimeout(timeOut); }

Kontaktirajte nas na:

Tel: +385 21 889 411
Fax: +385 21 889 010
Feedback

Feedback

Close
Ocijenite našu uslugu

Vaše ime

Vaši dojmovi

Vaš Email

Anti spam