Ponedjeljak, 07 Siječanj 2019 10:19

VISINA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2019. GODINU

VISINA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2019. GODINU

Sukladno Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu NN 71/2018 (4.8.2018.) paušalni iznosi boravišne pristojbe koji plaćaju vlasnici ili korisnici plovila za sebe i za sve osobe koje noće na tom plovilu (nautičari) su:

Duljina plovila Vremensko razdoblje Iznos u kunama
5 – 9 metara do 3 dana 90,00
do 8 dana 210,00
do 15 dana 360,00
do 30 dana 600,00
do 90 dana 1.410,00
do 1 godine 1.800,00
9 – 12 metara do 3 dana 150,00
do 8 dana 350,00
do 15 dana 600,00
do 30 dana 1.000,00
do 90 dana 2.350,00
do 1 godine 3.000,00
12 – 15 metara do 3 dana 210,00
do 8 dana 490,00
do 15 dana 840,00
do 30 dana 1.400,00
do 90 dana 3.290,00
do 1 godine 4.200,00
15 – 20 metara do 3 dana 240,00
do 8 dana 560,00
do 15 dana 960,00
do 30 dana 1.600,00
do 90 dana 3.760,00
do 1 godine 4.800,00
Preko 20 metara do 3 dana 300,00
do 8 dana 700,00
do 15 dana 1.200,00
do 30 dana 2.000,00
do 90 dana 4.700,00
do 1 godine 6.000,00

Kontaktirajte nas na:

Tel: +385 21 889 411
Fax: +385 21 889 010