Marina Agana is very happy and proud to present Sunsail Charter as our new crew member.

Sunsail is the world’s largest charter sailing company offering Bareboat, Flotilla or Sailing School based on clients wishes and level of expirience.

JAHTING SPORT AGANA D.O.O. OBJAVLJUJE REZULTATE NATJEČAJA ZA DODJELU DONACIJA ZA 2014. GODINU

Na temelju zaprimljenih prijava na Natječaj za dodjelu donacija 2014. godine, Jahting Sport Agana d.o.o donosi odluku o isplati donacija slijedećim društvima:

 • DVD „Marina“, Marina

 • HU „Bagulin“, Marina

 • KUU „Andrija Matijaš-Pauk“, Marina

 • MNK „Marina“, Marina

 • PKU „Srebrena“, Marina

 • UTI „Toms“, Trogir

 • OŠ „Ivan Duknović“, Marina

 • MNK „Kalac“, Gustirna

 • MNK „Mulina“, Poljica

Isplate donacija će se izvršiti u razdoblju od 01. ožujka do 30. lipnja 2014. godine.

Svim korisnicima donacija čestitamo i želimo da i dalje budu uspješni u svom radu te doprinose razvoju i promociji Općine Marina.

 

Direktor

Tomislav Čarija

JAHTING SPORT AGANA D.O.O. OBJAVLJUJE REZULTATE NATJEČAJA ZA DODJELU DONACIJA ZA 2014. GODINU

Na temelju zaprimljenih prijava na natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2013/2014, Jahting Sport Agana donosi slijedeću odluku o korisnicima stipendije:

 • Antonija Stojan, PMF Split

 • Nikola Novak, FPZG

 • Kristina Radić, Sveučilište u Splitu

 • Luka Rozga, Pomorski fakultet u Splitu

Stipendije se isplaćuju mjesečno, u razdoblju od listopada 2013. do rujna 2014. godine.

Ovim putem čestitamo svim korisnicima stipendija te im želimo da i dalje uspješno i redovito savladavaju studentske obaveze.

 

Direktor

Tomislav Čarija

JAHTING SPORT AGANA D.O.O. NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA ZA 2014. GODINU

Jahting Sport Agana d.o.o. priređuje javni natječaj  za dodjelu novčanih  sredstava u  sklopu godišnjeg programa donacija  za  2014.  godinu.  U  natječaj  nisu  uključeni  projekti  koje Jahting Sport Agana  d.o.o. financijski  pomaže odvojeno.

Datum objave: 01.09.2013.

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i aktivnosti iz područja:

1. kulture i sporta
2. socijalnih projekata
3. društveno korisnih projekata

Pozivaju se sva društva koja djeluju isključivo na području Općine Marina da dostave svoje Zamolbe na adresu:

Jahting Sport Agana d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 5
21222 Marina

(Natječaj za dodjelu donacija)

Zamolba treba sadržavati  kratku povijest Udruge, opis projekata realiziranih u 2013. godini te plan rada za 2014. godinu.
Rok prijave je 31.10.2013. godine; a Odluka o dodijeljenim iznosima donacija biti će objavljena do 31.12.2013. godine.

Tomislav Čarija

direktor

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija

Temeljem ovlasti koje su mu dane  direktor Jahting Sport Agana d.o.o dana 01.08.2013.godine  donosi

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija

1.       Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija isključivo redovitim studentima s područja Općine Marina za akademsku godinu 2013/2014.

2.       Po provedenom natječaju i utvrđenoj bodovnoj listi dodijeliti će se 4 studentske stipendije u visini od 500,00 kn (petstokuna) mjesečno.

3.       Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti 2.,3.,4., 5. i 6. godine studija koji imaju prebivalište na području općine Marina uključujući i stipendiste drugih tvrtki ili institucija pod uvjetom da zbroj svih stipendija ne prelazi 1 600,00 kuna mjesečno.

4.       Stipendisti moraju ostvarivati slijedeće uvjete: da su državljani Republike Hrvatske, da su redoviti studenti; da im je prosjek ocjena u prethodnoj godini studija najmanje 4,0; da u prethodnoj godini studija imaju ostvareno najmanje 45 ECTS bodova.

5.       Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 10 dana od dana objave natječaja, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi pravodobno dostavljeni na adresu Društva.

6.       Zahtjevi sa kontakt podacima se dostavljaju na adresu Jahting Sport Agana d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 5, Marina ili osobno na recepciju marine Agana.

7.       Zahtjevu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

·         potvrdu visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu

·         potvrdu o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija propisanih studijskim programom

·         presliku prijepisa ocjena prethodne godine studija ili presliku indexa

·         domovnicu, preslik

·         izjavu studenta da ne prima drugu stipendiju ili izjavu studenta o visini druge stipendije s potvrdom isplatitelja

·         službene potvrde – podatke o prihodima svih članova obitelji za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja*

8.       Sve primljene zahtjeve kojima će biti obavezno priložena gore navedena dokumentacija rješavat će Povjerenstvo za stipendije.

9.       Studenti kojima se stipendije odobre, biti će pozvani radi zaključivanja Ugovora.

10.    Stipendije će se isplaćivati mjesečno od listopada 2013. do rujna 2014. Godine.

11.    Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije ako prekine upisani studij za koji mu je stipendija odobrena.

Tomislav Čarija

 direktor

 

 

*sporedni kriterij – u slučaju da studenti na rang listi pod rednim brojem 4. i 5. imaju isti broj bodova, stipendija će se dodijeliti studentu slabijeg imovinskog stanja

EU PARTY IN MARINA

Marina has also celebrated Croatian entry in EU.

img1
At midnight Sunday, Croatia has become the 28th EU member.
img2
Our small but cheerful party ….
img3
Local fishermen prepared plenty of grilled fish and  home-made wine.
Before…
img5
and after :)
img6
And in the end, a new entry – Marina brand of lager beer…
img7
Cheers! ;)