Zbrinjavanje opasnog otpada


Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša te pratećih propisa istog, opasni otpad se prikuplja odvojeno i privremenno skladišti u spremnicima koji su smješteni unutar kaveza sjeverno od glavne zgrade.

Vlasnici, odnosno korisnici svih plovila koji samostalno servisiraju plovila u marini Agana, dužni su opasni otpad predati na zbrinjavanje osoblju marine. U slučaju nepropisnog odlaganja opasnog otpada, istima će se naplatiti kazna sukladno aktualnom cjeniku usluga marine, u iznosu od 1.000€.

Kontaktirajte nas na:

Tel: +385 21 889 411
Fax: +385 21 889 010