POSEBNE PONUDE

Popusti navedeni u nastavku obračunavaju se na cijene iskazane u aktualnom cjeniku usluga marine za 2018. godinu.

Cijene koje su prikazane u nastavku izražene su u eurima i uključuju PDV.POPUSTE NIJE MOGUĆE ZBRAJATI I MEĐUSOBNO SE ISKLJUČUJU.

1. PONUDA ZA POTROŠAČE KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE MARINA
Potrošači koji imaju prebivalište na području Općine Marina (domicilno stanovništvo; uz predočenje osobne iskaznice) i u vlasništvu su plovila dužine do 12 metara imaju popust od 50 % na cijenu dizalice. Podmetači i dnevni vez kopno u periodu od max. 10 dana se ne naplaćuju.

Popust se primjenjuje od 01.01.-31.12.2018. godine.2. PONUDA ZA MANJA PLOVILA DOVEZENA NA TRAJERU
Potrošači koji su u vlasništvu manjih plovila (max. dužine do 10 m) koja u marinu dovedu na trajleru i koriste uslugu dizalice i/ili parkinga za auto i/ili trajler imaju sljedeće popuste:

Dizanje/spuštanje plovila dužine do 7 m - 50 €
Dizanje/spuštanje plovila dužine 7,01 - 10 m - 70 €
Parking za auto ili trajler - tjedan 40 € / mjesec 80 €

Popusti se primjenjuju od 01.01.-31.12.2018. godine.3. PONUDA ZA VANJSKE CHARTER TVRTKE
Potrošači vanjske charter tvrtke (koje ne posluju unutar marine) koje zbog obavljanja servisiranja plovila koriste uslugu dizalice za minimalno 3 plovila (uz kopiju dokumenta na kojem je vidljiva gospodarska namjena plovila) imaju popust od 15 % na cijenu dizalice. Sve ostale usluge naplaćuju se sukladno važećem cjeniku marine.

Popust se primjenjuje od 01.01.-31.12.2018. godine.4. LJETNI VEZ KOPNO
Za potrošače koji za svoja tranzitna plovila unaprijed rezerviraju suhi vez, a sukladno raspoloživosti marine, nudi se popust od 50 % na cijenu suhog veza u periodu od 01.05.-30.09.2018. za boravak od mjesec dana i duže. Podmetači / ležaljke se za prvi mjesec boravka na kopnu ne naplaćuju. Sve ostale usluge naplaćuju se sukladno važećem cjeniku marine.
Popust se primjenjuje od 01.05.-30.09.2018. godine.5. PONUDA ZA DUŽI BORAVAK NA TRANZITNOM VEZU
Za potrošače koji koriste uslugu tranzitnog veza u moru u trajanju od 3 dana i više nudi se popust od 10 % na cijenu ukupnog boravka.
Popust se primjenjuje od 01.04.-31.10.2018. godine.6. POSEBNA PONUDA ZA UPLOVLJENJA UTORKOM
Za potrošače koji sa plovilom na tranzitni vez u moru uplove utorkom, na cijenu ukupnog boravka (koji je moguć najkasnije do petka) obračunava se 20 % popusta.
Popust se primjenjuje od 01.07.-31.08.2018. godine.7. POSEBNA PONUDA ZA FLOTILE ILI ORGANIZIRANE GRUPNE DOLASKE PLOVILA
Za skupinu plovila koja isti dan uplove u marinu i dio su flotile ili neke druge organizirane grupne plovidbe, odobrava se popust na tranzitni vez u moru na cijenu ukupnog boravka, uz obvezu prethodne rezervacije vezova sukladno raspoloživosti marine i to kako slijedi:

Dnevni vez u moru za 5-10 plovila - 15 % popusta
Dnevni vez u moru za više od 10 plovila - 25 % popusta

Popusti se primjenjuju od 01.01.-31.12.2018. godine.


Kontaktirajte nas na:

Tel: +385 21 889 411
Fax: +385 21 889 010
Feedback

Feedback

Close
Ocijenite našu uslugu

Vaše ime

Vaši dojmovi

Vaš Email

Anti spam