POSEBNE PONUDE

Popusti navedeni u nastavku obračunavaju se na cijene iskazane u aktualnom cjeniku usluga marine za 2022. godinu. Cjenik usluga 2022. možete preuzeti ovdje.

Cijene koje su prikazane u nastavku izražene su u eurima i uključuju PDV.POPUSTE NIJE MOGUĆE ZBRAJATI I MEĐUSOBNO SE ISKLJUČUJU.

1. PONUDA ZA POTROŠAČE KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE MARINA
Potrošači koji imaju prebivalište na području Općine Marina (domicilno stanovništvo; uz predočenje osobne iskaznice) i u vlasništvu su plovila dužine do 12 metara (jednom godišnje) mogu ostvariti popust od 50 % na cijenu dizalice. Podmetači i dnevni vez kopno u periodu od max. 10 dana se ne naplaćuju.

Popust se primjenjuje od 01.01.-31.12.2022. godine.2. PONUDA ZA MANJA PLOVILA DOVEZENA NA TRAJERU 
Potrošači koji su u vlasništvu manjih plovila (max. dužine do 10 m) koja u marinu dovedu na trajleru i koriste uslugu dizalice i/ili parkinga za auto i/ili trajler imaju sljedeći popust:

Dizanje/spuštanje plovila dužine do 7 m - 50 €
Dizanje/spuštanje plovila dužine 7,01 - 10 m - 70 €
Parking za auto ili trajler - tjedan 40 € / mjesec 80 €

Popust se primjenjuje od 01.01.-31.12.2022. godine.3. PONUDA ZA VANJSKE CHARTER TVRTKE
Potrošači vanjske charter tvrtke (koje ne posluju unutar marine) koje zbog obavljanja servisiranja plovila koriste uslugu dizalice, uz kopiju dokumenta na kojem je vidljiva gospodarska namjena plovila, imaju sljedeći popust:

15% popusta na uslugu dizalice – vrijedi za sva plovila ako ih je ukupno dovedeno 3-15 plovila

20% popusta na uslugu dizalice – vrijedi za sva plovila ako ih je ukupno dovedeno više od 15 plovila

Sve ostale usluge naplaćuju se sukladno važećem cjeniku marine.
Određena visina popusta se ostvaruje za svako dovedeno plovilo samo ako potrošač unaprijed dostavi listu sa ukupnim brojem plovila koje će izvaditi.

Popust se primjenjuje od 01.01.-31.12.2022. godine.4. LJETNI VEZ KOPNO 
Za potrošače koji za svoja tranzitna plovila unaprijed rezerviraju suhi vez, a sukladno raspoloživosti marine, nudi se popust od 50 % na cijenu suhog veza u periodu od 01.05.-30.09.2022. za boravak od mjesec dana i duže. Podmetači / ležaljke se za prvi mjesec boravka na kopnu ne naplaćuju. Sve ostale usluge naplaćuju se sukladno važećem cjeniku marine.
 
Popust se primjenjuje od 01.05.-30.09.2022. godine.5. PONUDA ZA DUŽI BORAVAK NA TRANZITNOM VEZU
Za potrošače koji koriste uslugu tranzitnog veza u moru u trajanju od 3 dana i više nudi se popust od 10 % na cijenu ukupnog boravka. 
 
Popust se primjenjuje od 01.04.-31.10.2022. godine.6. POSEBNA PONUDA ZA UPLOVLJENJA UTORKOM 
Za potrošače koji sa plovilom na tranzitni vez u moru uplove utorkom, na cijenu ukupnog boravka (koji je moguć najkasnije do petka) obračunava se 20 % popusta. 
 
Popust se primjenjuje od 01.07.-31.08.2022. godine.7. POSEBNA PONUDA ZA FLOTILE ILI ORGANIZIRANE GRUPNE DOLASKE PLOVILA
Za skupinu plovila koja isti dan uplove u marinu i dio su flotile ili neke druge organizirane grupne plovidbe, odobrava se popust na tranzitni vez u moru na cijenu ukupnog boravka, uz obvezu prethodne rezervacije vezova sukladno raspoloživosti marine i to kako slijedi:

Dnevni vez u moru za 5-10 plovila - 15 % popusta
Dnevni vez u moru za više od 10 plovila - 25 % popusta 

Popust se primjenjuje od 01.01.-31.12.2022. godine.


8. PONUDA ZA OVLAŠTENE DISTRIBUTERE PLOVILA 
Za skupinu potrošača Ovlašteni distributeri plovila koji u marinu na godišnjoj razini dovedu više od 5 plovila (uz kopiju dokumenta na kojem je vidljivo ovlaštenje) i koriste usluge dizalice i/ili veza, uz obvezu prethodne rezervacije sukladno rasploživosti marine, odobrava se popust od 50 % na cijenu veza i dizalice.

Popust se primjenjuje od 01.01.-31.12.2022. godine.
Za više detalja o pojedinim ponudama molimo kontaktirajte recepciju marine. Marina ne odgovara za eventualne pogreške objavljene na WEB stranici.

Kontaktirajte nas na:

Tel: +385 21 889 411
Fax: +385 21 889 010