ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022

Društvo Jahting Sport Agana d.o.o, zastupano po direktoru Svenu Deliću, dana 01.10.2021. godine donosi

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija

1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija isključivo redovitim studentima s područja općine Marina za akademsku godinu 2021/2022.

2. Po provedenom natječaju i utvrđenoj bodovnoj listi dodijeliti će se 4 studentske stipendije u visini od 500,00 kuna (petstokuna) mjesečno.

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti 2.,3.,4.,5. i 6. godine studija koji imaju prebivalište na području općine Marina uključujući i stipendiste drugih tvrtki ili institucija pod uvjetom da zbroj svih stipendija ne prelazi 1.600,00 kuna mjesečno.

4. Stipendisti moraju ostvarivati sljedeće uvjete: da su državljani Republike Hrvatske; da su redoviti studenti; da im je prosjek ocjena u prethodnoj godini studija najmanje 3,5; da u prethodnoj godini studija imaju ostvareno najmanje 45 ECTS bodova.

5. Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi pravodobno dostavljeni na adresu Društva.

6. Zahtjevi sa kontakt podacima se dostavljaju na adresu Jahting Sport Agana d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 5, 21222 Marina, e-mailom na: info@marina-agana.hr ili osobno na recepciju Društva.

7. Zahtjevu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

- potvrdu visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,

- potvrdu o ostvarenom broju ECTS bodova te dokaz o ostvarenom prosjeku u prethodnoj godini studija propisanih studijskim programom,

- potvrdu o dodijeljenom OIB-u (preslik),

- domovnicu i osobnu iskaznicu (preslik),

- izjavu studenta da ne prima drugu stipendiju ili izjavu studenta o visini druge stipendije s potvrdom isplatitelja,

- Privolu - suglasnost da je student upoznat sa tim da će se svi njegovi predani dokumenti i podaci na njima koristiti od strane Jahting Sport Agana d.o.o. isključivo radi obrade zahtjeva za ostvarenjem prava na stipendiju.

8. Sve zaprimljene zahtjeve kojima će biti obavezno priložena gore navedena dokumentacija rješavati će Povjerenstvo za stipendije.

9. Studenti kojima se stipendije odobre, biti će pozvani radi zaključivanja Ugovora. Prilikom zaključivanja Ugovora, studenti trebaju dostaviti IBAN broj računa na koji će se vršiti isplate.

10. Stipendije će se isplaćivati mjesečno za period od listopada 2021. godine do rujna 2022. godine.

11. Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije ako prekine upisani studij za koji mu je stipendija odobrena.

Jahting Sport Agana d.o.o.
direktor
Sven Delić
Novi ONLINE sustav plaćanja turističke pristojbe za nautičare za 2021. godinu


Preuzmite upute online plaćanja turističke pristojbe i cjenik za 2021. godinu OVDJE.

Kontaktirajte nas na:

Tel: +385 21 889 411
Fax: +385 21 889 010